Cafax' miljøpolitik er udarbejdet med henblik på at gøre konkrete tiltag til forbedring af miljø for mennesker og natur. Projektet blev opstartet i 2009 med henblik på en ISO 14001 certificering.

Transport

Brændstofforbruget per kørt kilometer skal løbende reduceres. Det samlede kørselsforbrug skal løbende reduceres. Kørselsforbruget opgøres i kørte kilometer per tons solgt kaffe.

Alle nye dieseldrevne køretøjer anskaffes med partikelfilter, således at samtlige dieseldrevne køretøjer i 2014 har påmonteret partikelfilter.

Indirekte miljøpåvirkning

I forbindelse med udvikling af Cafax' produktprogram, skal det tilstræbes at vælge produkter med lavt energiforbrug og miljøpåvirkning.

Ved opstilling af automater skal disse indstilles så energiforbruget er mindst muligt f.eks. med automatisk natsænkning.

Cafax skal i sit varesortiment løbende fremme udbuddet af økologiske og miljøvenlige produkter.

Miljøvenligt indkøb

I forbindelse med indkøb skal det tilstræbes at vælge energi- og miljøvenlige alternativer.

Energiforbrug

Cafax energiforbrug (el, vand og varme) skal løbende reduceres.

Affaldshåndtering

Det skal sikres, at alle affaldsregulativer overholdes.

Muligheden for besparelser ved yderligere affaldssortering skal undersøges.

Det skal sikres, at Cafax overholder gældende lovgivning for kemikaliehåndtering og opbevaring.

Cookie politik på cafax.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og vurdere brugen af de enkelte elementer af cafax.dk. Ved at klikke videre på cafax.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies .